ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

τηλ1:2105582302

τηλ2:6995118667

τηλ3:6992802807

τηλ4:6978847442

e-mail:kpalletsmonike@gmail.com

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:

ΕΔΡΑ: 4ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΗΒΩΝ-ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΟΘ. ΥΠΟΚ / ΜΑ: ΘΕΣΗ ΕΛΙΕΣ ΣΤΑΘΗ-ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ